Petrus Dondersschool - 3e klas van juffrouw Immers

Bovenste rij : Regien de Haas, onbekend, Alexander Schilperoort, Marinka Jongma, Ben Marselis, Huib Schwab, Mirjam Trossel, Peter Mostert, Andre Mulder
2e rij: Walter de Vos, onbekend, Marja Harteloh, Jose van Leeuwen, Eugene van Leeuwen, Annemieke Dadema, Paul van Poelek, Els Vollebregt, Marga Borsboom
3e rij : Onbekend, Jos van der Ende, Thea Brinkman, Peter Cloosterman, Gé Odenkirchen, Thea Roding, Jos vd Hoek, Ria Willems, Harry Elgershuizen, José Jonker
onderste rij : Tom Weijers, Frans de Haas, George Kusters, Marion Ruck, Gerard van Ewijk, Trude van Waarden
Dank aan Peter Mostert voor de foto.