1966-1967 : (brug)klas 1c

1. Marinka Jongma
2. Elly van Holsteijn
3. Nelie van der Hoeven
4. Lonie Kerkhof
5. Jacqueline de Hoogh
6. Mieke Koopman
7. Elly van Dijk
8. Gerda Hofstede
9. Myrna Jansen
10. Letty Klerks
11. Nelleke Köhler
12. Marie-José van der Hoeven
13. Martin van Putten
14. Marijke Klunder
15. Hans Wijsman
16. Rob Laas
17. Thomas Nuij
18. Bert Kaptein
19. Jacques van Oostayen
20. Paul Koopman
21. Paul Kester
22. Vincent Mom
23. Dhr. Hoogelander
24. Ben Marselis
25. Wim Ottenhof
26. Luuk Kok
27. Peter Mostert
28. Arno Jansen (vrijwel onzichtbaar)