Thomas More college in 1968 : Het Thomas More College in foto's

Dit is een boekje getiteld "Het Thomas More-College in foto's", door L. van Leeuwen, amanuensis. Met een voorwoord van Drs. F.J.C.M. Arnold, namens het feestcomité, waarschijnlijk vanwege het tienjarig bestaan, in 1968.
Met dank aan Joop Berding voor het uitlenen.
Foto 1 - Foto 2 -
Foto 3 - de fietsenkelder. Ghee, hier heeft zich best wat afgespeeld. Foto 4 - de Cola automaat, Nori Brun in het midden
Foto 5 - De kantine. In 1967 werden dit klaslokalen. Foto 6 -
Foto 7 - Het talenprakticum Foto 8 - De aula, met die bekende gordijnen..