Thomas More College 1966-1972 - belangrijke documenten

Mededelingen van de rector: begin van schooljaar 1969-1970 Kerstviering 1966. Zo deden wij dat.............
1972 - De culturele dag, georganiseerd door de leerlingenvereniging 1971 - De Stunt: dagindeling en spelschema
Het TMC toelatingsexamen Astrid's resultaten
En 3 jaar later werd het inderdaad HBS-A 1966- Marie Jose's resultaten

Een huiswerkvrij briefje,
Een huiswerkvrij briefje, ondertekend door de concrector meneer De Wildt: een begerenswaardig object, zonder jaartal dus theoretisch is het nog te gebruiken. Als je de klas binnenkwam ging je meteen naar de docent en liet je triomfantelijk dit briefje zien. Je was dan gevrijwaard van zowel mondelinge als schriftelijke overhoringen maar of je hiermee ook onder de proefwerken uitkwam, dat dacht ik niet. Soms werd een huiswerkvrijbriefje met potlood ingevuld en dan had je dus kunnen gummen en aanpassen maar dat zouden weinigen onder ons ooit gedurfd hebben! (Ben Marselis)
Ik kan mij ook herinneren dat ik bij Verhaaren een "huiswerkvrij" briefje moest halen. Maar hij herinnerde me eraan dat ik ook strafwerk bij hem moest inleveren. Ik zei dat ik dat strafwerk thuis moest maken en dat dat huiswerkvrij briefje daar ook voor gold. Hij gaf op dat moment les aan een vijfde klas (ik zat toen in de tweede denk ik) en na een hilarische discussie tussen hem en mij vond die klas dat ik gelijk had. Ik mocht het strafwerk toen laten zitten. (Theo van Veen)
Een rapport! Waarschijnlijk hebben we ze allemaal zuinig bewaard, je weet immers nooit waar het goed voor is, nietwaar? Ik dacht dat de rapporten door de conrector werden uitgereikt, met een paar begeleidende regels, zeker in mijn geval. En, met het verzoek om het binnen twee weken weer in te leveren met handtekening van een 'ouder of voogd'. Voor sommigen was dat iets om naar uit te kijken (een gulden van je grootouders?), maar er waren er ook onder ons die een paar dagen nodig hadden om 'ouder of voogd' voor te bereiden op de inhoud van het rapport. (Met dank aan Willem Jan Krijgsman, maar dat was wel duidelijk.) De lijst van 1971 HAVO geslaagden
uit 'Het Binnenhof' nog wel, een degeljke katholieke krant van destijds. Als je de namen even tot je laat doordringen, dan kun je je meer herinneren dan je eerst voor mogelijk had gehouden. Gezichten komen weer tot leven, zelfs stemmen en soms nog wel meer maar dat even terzijde. (met dank aan Joop Berding en Willem Jan Krijgsman)