Printed matter 1970, met Renato Guiseppin (foto via Willem Jan Krijgsman

in het middden: Renato Guiseppin