De eindexamenstunt van 1972

Als ik me goed herinner heeft de schoolleiding, die toen niet mee wilde doen, ook nog een liedje gezongen waarom ze dat niet wilden. Wij hebben toen het volgende liedje gezongen.

Vier kleine kleutertjes waren leiding van een school, o zo'n mooie school.
Vier kleine kleutertjes waren leiding van een school,
toen de stunt kwam zei ieder voor zich - kdoe niet mee''

Op foto 4 zie je ook de jongens die tijdens het liedje de schoolleiding moesten uitbeelden. Na de modeshow hebben we pannekoeken gebakken op het grasveld achter de school. 's Avonds was er een feest in de buurt van Ockenburg??? (Astrid Lawson)
Theo van Veen heeft een paar fotos gevonden :
Foto 1 - Hr. Poublon Foto 2 - Hr. Blitz, Amy Bosman op de achtergrond Foto 3 - Hr. Rob van der Wildt
Foto 4 - vlnr. Mathijs Wils, Jacques Steijn, 'Loewietje'
Op de ballonnen staan de namen van de TMC-leiding!
Foto 5 - vlnr. Astrid Lawson, Madeline de Vreugd, en verder??
Foto 6 - Fred van Veen, director Foto 7 - de heren Goud en Westenbroek Foto 8 - Hr. Kroon, wat een geweldenaar!
Foto 9 - Hr. Tomassen Foto 10 - Hr. Vriends Foto 11 - Hr. Baan
Foto 12 - Hr. Geldof Foto 13 - Hr. Saijes
Foto 14 - Leraren protestsong. Wilbert Elderhorst kan zich herinneren waarom dat was : "Nu kan ik me van die gelegenheid heel goed herinneren dat de leraren heel expliciet uiting hebben gegeven aan hun ongenoegen over het feit dat zij, en dus niet de leerlingen, de eindexamenstunt moesten uitvoeren. Zij waren toen voor het blok gezet, en hebben het uiteindelijk ook wel gedaan, maar niet zonder de leerlingen te kijk te zetten. Kennelijk is dat toen middels een protestlied gedaan. Overigens was het wel begrijpelijk dat de leerlingen dat jaar niet zoveel werk van de eindexamenstunt hadden gemaakt, want het was de aller, aller allerlaatste HBS-klas. Je moest dus wel slagen. Er zou het jaar daarop wel een bezemklas voor Groot-Den Haag komen, maar dat was niet heel aanlokkelijk, omdat je dan met vreemden in de klas zou komen en ver zou moeten reizen. Die laatste weken voor het eindexamen werd er dus extra hard gestudeerd en er was weinig animo om de eindexamenstunt te organiseren. Dat geblok heeft overigens wel zijn vruchten afgeworpen, want iedereen slaagde dat jaar. Op de foto : heren Van der Linden en Tomassen.