Thomas More college 1966-1972 : Prenten van Vincent Mom

Deze prenten zijn in 2008 gemaakt door Vincent Mom. Dit is meteen een test : uitsluitend leerlingen uit (alle of een aantal van) de jaren 1966 - 1972 begrijpen en waarderen de diepere betekenis van deze prenten.
Met dank aan Vincent.