Scheltinga stambomen


De oorsprong - Scheltinga, Van Scheltinga en Terwisscha van Scheltinga

Generatie 1
01.01.01 Seerp Bockes Scheltinga, is gedoopt in 1525 en is overleden in 1587. Seerp trouwde maar we konden niet achterhalen met wie.
Kinderen: 02.01.01

Generatie 2
02.01.01 Bocke Seerps Scheltinga, zoon van Seerp Bockes Scheltinga. Hij is gedoopt in 1570 en is begraven in 1620 te Arum. Bocke trouwde maar we konden niet achterhalen met wie.
Kinderen: 03.01.01

Generatie 3
03.01.01 Seerp Bockes Scheltinga, zoon van Bocke Seerps Scheltinga. Seerp is overleden in 1677 in Arum. Hij op 19-07-1651 in Wonseradeel met Sybrich Sybrens Jorna. Sybrich is geboren omstreeks 1623 in Warga en zij is overleden in 1670 in Arum, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen: 04.01

Generatie 4
04.01.01 Saske Seerps Scheltinga is geboren in Arum, dochter van Seerp Bockes Scheltinga en Sybrich Sybrens Jorna. Saske trouwde op 29-03-1680 in Wonseradeel met Tiete Liouckema. Tiete is geboren in Makkum.

04.01.02 Bokke Seerps Scheltinga is geboren in 1647 in Makkum, zoon van Seerp Bockes Scheltinga en Sybrich Sybrens Jorna. Hij is overleden op 02-12-1692 in Arum, 45 jaar oud. Bokke trouwde, 45 jaar oud, op 07-05-1692 in Wonseradeel met Geertje Jacobs Spanga, 48 jaar oud, nadat zij op 07-05-1692 in Wonseradeel in ondertrouw zijn gegaan. Geertje is geboren in 1644 in Makkum en is overleden in 1727, 83 jaar oud. Zij is begraven op 09-01-1727 te Makkum.
Kinderen: 05.01

Generatie 5 05.01.01 Bokke Bokkes Posthumus Scheltinga is geboren in 1693 in Arum, zoon van Bokke Seerps Scheltinga en Geertje Jacobs Spanga. Bokke is overleden in 1732 in Arum, 39 jaar oud. Bokke ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op 11-04-1722 in Makkum met Grietje Wiebrens. Grietje is geboren in Makkum en is overleden in 1746 in Makkum, Zij is begraven op 20-11-1746 te Makkum.
Kinderen : 06.01

Generatie 6
06.01.01 Saske Bokkes Scheltinga is geboren omstreeks 1725 in Arum en is overleden in 12-1794 in Ter Idzard, ongeveer 69 jaar oud. Saske ging in ondertrouw, ongeveer 21 jaar oud, op 22-05-1746 in Oldeholtpade met Foppe Jochems (Jochems is een patroniem en niet de familienaam). Hij is gedoopt op 04-11-1719 in Oldeholtpade.
Een dochter van Saske Bokkes en Foppe Jochens, Lysbeth Foppes (1747-1813) trouwde met Arjen Jans. In 1811 heeft deze Arjen jans de familienaam Scheltinga aangenomen van zijn vrouw. Hiervan stamt de nu nog bestaande tak Van Scheltinga.

06.01.02 Tjepk Bokkes Scheltinga, geboren op 11-04-1725 in Makkum. Zij is gedoopt op 11-04-1725 in Makkum. Tjepk is overleden in 1799 en is begraven op 11-06-1799 te Oldeholtpade. Tjepk bleef ongehuwd.

06.01.03 Tiete Bokkes Terwisscha van Scheltinga is gedoopt op 21-10-1726 in Makkum en is begraven op 16-02-1799 te Oldeholtpade. Tiete ging in ondertrouw, 58 jaar oud, op 10-04-1785 in Oldeholtpade-Wolvega met Abeltje Jans de Vries, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op 28-03-1759 in Oldeholtpade-Wolvega. Abeltje is overleden op 25-06-1827 in Ter Idzard, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-06-1827. Zij trouwde later op 10-06-1801 in Wolvega met Frans Jurjens Bos. Hiervan stamt de nu nog bestaande tak Terwisscha van Scheltinga.
Als u geinteresseerd bent, laat het mij weten dan kan ik deze tak misschien op de website toevoegen......

06.01.04 Geertje Bokkes Scheltinga is gedoopt in 1727 in Arum en is begraven op 28-11-1784 te Ter Idzard. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 26-05-1751 in Oldeholtpade met Tjitse Jacobs (Jacobs is een patroniem, hij had geen eigen familienaam).
In 1811 heeft Jakob Tjidses, een zoon van Geertje Bokkes en Tjitse Jacobs, de familienaam Scheltinga aangenomen van zijn moeder. Hiervan stamt een nog bestaande tak van Sikke Scheltinga.
Als u geinteresseerd bent, laat het mij weten dan kan ik deze tak misschien op de website toevoegen......

06.01.05 Wybigje Bokkes Scheltinga is gedoopt op 03-04-1730 in Bolswarden, is overleden op 23-03-1800 in Ter Idzard, 69 jaar oud en is begraven op 23-03-1800 te Oldeholtpade. Wybigje trouwde, 25 jaar oud, in Wolvega met Roelof Klases (Klases is een patroniem, hij had geen eigen familienaam). Roelof is geboren omstreeks 1727 en is overleden op 08-05-1812 in Wolvega, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-05-1812. In 1811 heeft Johannes Roelofs, een zoon van Wybigje Bokkes en Roelof Klases de familienaam Scheltinga aangenomen van zijn moeder. Hiervan stamt een grote nog bestaande tak van Anno Scheltinga.
Als u geinteresseerd bent, laat het mij weten dan kan ik deze tak misschien op de website toevoegen......